Ne Yapıyoruz - Slider
Ne Yapıyoruz - Slogan
“Bütünleşik Pazarlama İletişimi”

Ne Yapıyoruz

Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, satış, ticari fuarlar ve satış noktası iletişim materyallerinin birbiri ile uyumlu bir koordinasyon içinde marka ve pazarlama karmasının diğer unsurları ile birleştirilmesi süreçlerini yönetiyoruz.

Marka stratejisi geliştiriyoruz, marka kimliği tasarlıyoruz, marka iletişimi ve bütünleşik yaratıcı çalışmalar yapıyoruz.

Adreslerimiz
Top